Boží muka v Rochlově

Rochlov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Boží muka barokního původu.

Historie

Na křižovatce cesty od Rochlova se silnicí mezi Kbelany a Blatnicí stojí zděná boží muka barokního původu. Je to hranolovitá omítnutá stavba s nízkým soklem a římsou odděleným tělem s nikami ve stěnách, završená otevřenou lucernou se zděnou cibulovitou stříškou nad segmentově zvlněnou římsou. V lucerně je umístěno drobné sousoší, pro špatný stav neidentifikovatelné. V nedávné době byla tato malebná drobná památka opravena.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Boží muka v Rochlově