Centrum stavitelského dědictví Plasy

Plasy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Centrum stavitelského dědictví v Plasích vytváří základnu pro studium a prezentaci historických stavebních materiálů, prvků a konstrukcí a pro předávání zkušeností tradiční řemeslnické praxe.

http://muzeum-plasy.cz/

Historie

Revitalizovaný areál hospodářského zázemí kláštera Plasy nově využívá Národní technické muzeum v Praze pro realizaci Centra stavitelského dědictví. Obecně formulovaným cílem projektu je navrátit místu charakter kulturně vzdělanostního centra nadregionálního dosahu; konkrétní záměr spočívá ve vybudování expozice, studijního depozitáře a zázemí pro studium a prezentaci stavitelského dědictví a uchování a předávání zkušeností tradiční řemeslnické praxe. Stálá expozice provádí návštěvníky areálem bývalého pivovaru a atraktivním způsobem seznamuje s problematikou historických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. V areálu hospodářského dvora jsou umístěny funkční instalace dílen tradičních stavebních řemesel včetně dílen ke zpracování kovů, určených k praktickému předávání řemeslných postupů a dovedností. Součástí Centra je také expozice věnovaná architektu Janu Kaplickému, odborná knihovna či tzv. stavební hřiště, kde mohou zejména nejmladší návštěvníci uplatnit vlastní kreativitu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.