Škola v Plasích (čp. 280)

Plasy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Budova Masarykovy obecné a měšťanské školy vystavěna podle návrhu architekta Hanuše Zápala v letech 1933–1934.

Historie

Budova Masarykovy obecné a měšťanské školy, situovaná v centru novodobé vilové čtvrti v pravobřežní části Plas, byla vystavěna podle návrhu architekta Hanuše Zápala v letech 1933–1934. Jedná se o vysoce funkční architektonické řešení, které tvoří moderní protiváhu barokního areálu kláštera na protilehlém břehu. Objektu dominuje hlavní symetricky řešená hmota završená valbovou střechou s hodinovou věžičkou. Prosklené průčelí prosvětluje schodišťový trakt v ose budovy. K základní hmotě symetricky přiléhají dvě obdobně řešená křídla se stěnami z režného zdiva, na levé straně je připojen nižší rizalit se střešní terasou. V současnosti je objekt sídlem gymnázia a střední odborné školy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Škola v Plasích (čp. 280)