Židovský hřbitov v Nečtinech

Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

V lese nad obcí se nacházejí pozůstatky starého židovského hřbitova zdevastovaného během nacistické okupace a dodnes ponechaného v tristním stavu.

Historie

Na okraji lesa ve stráni nad nečtinským kostelem se nacházejí pozůstatky židovského hřbitova, založeného patrně již v 17. století. Během nacistické okupace byl hřbitov zdevastován a dodnes se nachází ve velmi zuboženém stavu. Na neudržované ploše, vymezené terénními pozůstatky ohradní zdi a rozdělené lesní cestou na starší a novější část, jsou roztroušena torza náhrobních kamenů z poloviny 18. až první třetiny 20. století. Většina dochovaných náhrobků je soustředěna na dvou místech uvnitř hřbitova. Z nejzajímavějších lze uvést vztyčený náhrobek s reliéfem kohenských žehnajících rukou datovaný do roku 1747. Větší část náhrobků byla však v minulosti odvezena a degradována na stavební materiál. V obci se také nacházela klasicistní synagoga z poloviny 19. století, stejně jako hřbitov zdevastovaná a po válce dlouhodobě neudržovaná, chátrající a nakonec v roce 1986 zbořená. Stávala za dnešním domem čp. 188.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.