Regionální muzeum Nečtiny

Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Historie a etnografie Nečtinska mají svou vlastní expozici v objektu bývalého hostince na nečtinském náměstí.

http://www.nectiny.cz/regionalni-muzeum-nectiny/

Historie

V budově bývalého hostince s hospodářským zázemím na nečtinském náměstí, zrekonstruovaném v letech 2011-2012, bylo nedávno otevřeno regionální muzeum s turistickým informačním centrem. Muzeum provozuje několik stálých expozic zaměřených na historii a etnografii Nečtinska. Zvláštní pozornost je věnována tématu školství, vzdělávání a církve, svůj prostor zde má i rekonstrukce četnické stanice nebo expozice věnovaná lesnictví a dřevařství, které byly zdrojem obživy pro generace obyvatel tohoto specifického regionu. Muzeum také pořádá příležitostné výstavy, přednášky a projekce či organizuje tvořivé dílny pro děti i dospělé.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.