Kostel sv. Anny v Nečtinech

Nečtiny - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel stojí mimo obec, u silnice ke vsi Hrad Nečtiny.

Historie

Kostel stojí mimo obec, u silnice ke vsi Hrad Nečtiny. Poprvé byl na tomto místě postaven svatostánek již v letech 1450-1462 Burjanem I. z Gudštejna. Za třicetileté války byl ale zničen a znovu vybudován v letech 1655 - 1657 Václavem Adamem Kokořovcem, jak připomíná renesanční  mramorový portál s letopočtem 1657 a aliančním erbem kokořovsko-hessenteinským a nápisovou deskou. Kostel má jednolodní plochostropý vnitřek s půlkruhovým triufálním obloukem, širokým presbytářem a sakristií s hrobkou. Původní raně barokní zařízení se nedochovalo, dnes se využívá pro kulturní akce.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.