Mohylové pohřebiště u Kostelce

Kostelec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

V poli v mírném svahu severozápadně od obce bylo v minulosti identifikováno pravěké mohylové pohřebiště. Na začátku 30. let minulého století zde došlo k rozrušení asi pěti mohyl z mladší doby bronzové, nálezy byly přiřazeny milavečské kultuře. Dnes již nejsou terénní stopy po mohylových náspech patrné.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.