Kaple v Kaceřově

Kaceřov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Uprostřed kaceřovské návsi, typické ulicovky soustředěné po obou stranách severo-jižně probíhající silnice na Kralovice, stojí kaple s mohutnou zděnou zvonicí. Jedná se o drobnou sakrální stavbu na čtvercovém půdorysu, datovanou do roku 1883.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kaple v Kaceřově