Dubjanský Dvůr, zaniklá ves a tvrz Dubjany (dnes hospodářský dvůr)

Chříč - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Na místě zaniklé vsi a tvrze Dubjany se rozkládá areál hospodářského dvora, terénní pozůstatky starší tvrze se nacházejí na ostrožně nedaleko odtud.

Historie

Necelé 2 km jihovýchodně od Chříče se nad údolím řeky Berounky rozkládá areál hospodářského dvora. Dvůr, nazývaný Dubjanský, se nachází na místě zaniklé středověké vsi Dubjany, připomínané v písemných pramenech poprvé v roce 1360. Během husitského obléhání nedalekého hradu Libštejn v květnu 1425 byla ves vypleněna stejně jako zdejší tvrz, vystavěná patrně již ve druhé polovině 13. století. V roce 1548 byla na terase nad údolím řeky postavena nová dubjanská tvrz a krátce na to se stala spolu s poplužním dvorem součástí chříčského panství Lažanských z Bukové. Nová tvrz byla vypálena za třicetileté války, ve stavebně upravené a rozšířené podobě přetrval pouze hospodářský dvůr, situovaný v její blízkosti. Poloha starší tvrze se nachází na úzké ostrožně nad Berounkou v lokalitě s pomístním názvem Starý zámek, kde jsou patrné zbytky příkopů a zdiva obytného domu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.