Mohylové pohřebiště u Chotiné

Chotiná - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Asi 0,5 km východně od obce se nacházejí terénní pozůstatky pravěkého mohylového pohřebiště (patrno 12 mohyl vysokých do 70 cm), které bylo v minulosti z větší části poničeno amatérskými výkopy a výsadbou stromků.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.