Kaplička sv. Petra v Horní Bříze

Horní Bříza - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně barokní kaple umístěná v sevřené neprůjezdné návsi. Vystavěna byla v první třetině 19. století na šestibokém půdorysu. Fasáda je členěna lizénovými rámci, okna jsou obdélná, ukončená polokruhem. Ve vstupní části jsou rustikové pásy. Uvnitř je kaple plochostropá. Před kaplí je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kaplička sv. Petra v Horní Bříze