Kaplička, boží muka a smírčí kříž v Dřevci

Dřevec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nevelká zděná kaple, smírčí kříž a sloupková boží muka.

Historie

Na návsi stojí nevelká zděná kaple z 19. století s trojbokým uzávěrem a zděnou zvoničkou nad průčelím. Fasádu má členěnou pilastry a zubořezem, interiér je plochostropý.

Torzo kamenného kříže z roku 1761 stojí na zahradě statku čp. 7.

Kamenná sloupková boží muka z konce 18. století jsou na západním konci obce, na rozcestí silnice a polní cesty. Mají tvar hladkého hranolového soklu ukončeného římsou, která nese válcový dřík. Místo hlavice je nasazen kapličkový nástavec ukončený stříškou a opatřený dvěma proti sobě umístěnými nikami.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Kaplička, boží muka a smírčí kříž v DřevciKaplička, boží muka a smírčí kříž v Dřevci