Kaple sv. Rodiny v Draženi

Dražeň - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pseudorománská kaple z roku 1911 s obloučkovým vlysem ve fasádě.

Historie

V centru návsi stojí pseudorománská kaple z roku 1911 s obloučkovým vlysem ve fasádě. Jde o stavbu na podélném půdorysu s trojbokým uzávěrem a sedlovou střechou se sanktusníkem. Z původního vybavení kaple se dochoval oltář s obrazem Sv. Rodiny a sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína.

Fotografie

Kaple sv. Rodiny v Draženi