Hradiště Sedlecká skála u Šťáhlav

Šťáhlavy - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Přibližně 1 km severně od vsi Sedlec se v lese nachází pozůstatky pravěkého hradiště a mohylové pohřebiště z doby bronzové až halštatské. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.