Kroftovy pivovarské domy v Plzni-Východním předměstí (čp. 75)

Plzeň-Východní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Areál plzeňského Prazdroje z jihu uzavírá souvislý pás tzv. Kroftových domů, které byly vybudovány na počátku 20. století pro zaměstnance pivovaru.  

Historie

Vzkvétající plzeňský Měšťanský pivovar nechal na počátku 20. století vystavět podél dnešní Rokycanské třídy blok obytných domů, které měly poskytnout zaměstnancům pivovaru pohodlné bydlení v blízkosti jejich pracoviště. Projekt na realizaci této výstavby vytvořil plzeňský architekt Bohumil Chvojka a na počátku 30. let se započalo se stavbou. Celý soubor objektů, kterým se posléze začalo říkat Kroftovy domy podle předsedy správní rady pivovaru právníka Richarda Krofty, byl dokončen v roce 1932.

Prosté několikapatrové stavby s hladkými omítkami, obdélnými vchody a okny v duchu funkcionalismu zakončené valbovou střechou jsou dodnes jakýmsi symbolem Rokycanské třídy. K jejich poslední rekonstrukci došlo v roce 2008 a dodnes jsou pronajímány jako bytové jednotky.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.