Archiv města Plzně

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Archiv
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Archiv města Plzně pečuje o písemnosti a další prameny, které podávají svědectví o minulosti města od středověkých počátků až po současnost.

http://amp.plzen.eu/

Historie

Archiv města Plzně, jeden z nejstarších v České republice, je nestátním veřejným archivem územně samosprávního celku, který je jeho zřizovatelem. Uchovává a badatelsky zpřístupňuje archiválie, především písemnosti, ale také např. fotografie, mapy, plány aj., které podávají svědectví o minulosti města Plzně od středověkých počátků až po současnost. Badatelna archivu, v níž je po objednání možno studovat originální prameny i literaturu z bohatě zásobené příruční knihovny, se nachází v budově bývalého vězení za plzeňskou radnicí. Archiv je rovněž významným organizátorem a koordinátorem výzkumu regionálních dějin a jejich prezentace formou historických publikací (sborník Minulostí západočeského kraje), přednášek pro veřejnost nebo výstavních projektů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.