Morový sloup v Plzni

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Plzeňský morový sloup na náměstí Republiky v roce 1681 zhotovil na popud městské rady Jan Mejlík a sochami ozdobil Kristián Widman.

Historie

Tradičním prvkem raně novověkých náměstí bývá morový sloup. Plzeňská městská obec se rozhodla vztyčit takový sloup na náměstí před budovou radnice v roce 1681, čímž chtěla poděkovat za konec morové epidemie. Renesanční sloup stojí na čtvercové základně a několika stupni stoupá k zábradlí tvořenému kuželkami a pilířky. Na severní a jižní straně na středních pilířcích jsou umístěny sochy světců, další čtyři skulptury zdobí hranolové sokly při patě sloupu. Sochař Kritián Widman ztvárnil sv. Václava, Bartoloměje, Barboru, Františka Serafinského, Františka Xaverského, Rocha a Floriána. A pro východní podstavec sloupu ještě vytvořil sochu sv. Rosalie. Vlastní sloup je hladký s akantovými listy u patky vrcholící korintskou hlavicí, na níž stojí barokní replika proslulé gotické Plzeňské Madony z katedrály sv. Bartoloměje. Vznik sloupu osvětluje nápis na mramorové desce: „1681 nákladem Plzeňské obce na odvrácení morové rány postavena, roku 1890 dobrovolnými příspěvky opravena“.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Morový sloup v PlzniMorový sloup v PlzniMorový sloup v Plzni