Historické jádro vsi Újezd

Plzeň-Újezd - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Až do 19. století byl Újezd rozdělen na dvě správní centra, což se odrazilo i v jeho urbanistické struktuře, kdy po propojení došlo k zaplnění prostoru mezi oběma celky novou výstavbou. 

Historie

Starou náves vymezují z jedné strany půlkruhově uspořádané domy, ze severu ji lemuje pouze jediná usedlost a východní část uzavírá bývalý panský dvůr, jehož prostor byl posléze rozčleněn na osm menších parcel. Tuto centrální část od jihu doplňuje chalupářská a domkářská zástavba a řada hospodářských, mnohdy velice zajímavých, objektů. U domu čp. 10 můžeme vidět unikátní pozdně středověký špýchar, pozoruhodný je také soubor zděných stodol se sedlovými střechami. Nejstarší usedlost z přelomu 18. a 19. století dokonce ukrývá černou kuchyni. V duchu tradičního lidového stavitelství byla postavena také výklenková kaplička u cesty na Doubravku a pseudogotická kaple sv. Anny z roku 1908, která byla zbourána o půl století později.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.