Budova rozhlasu v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2363)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Budova plzeňské stanice Českého rozhlasu představuje díky svému architektonickému ztvárnění i špičkovému technickému vybavení jeden z vrcholů poválečného československého funkcionalismu.

Historie

Plzeňská pobočka Československého rozhlasu byla založena roku 1945 a v prvních měsících a letech své existence musela působit v prostorách, které vůbec neodpovídaly dobovým nárokům kladeným na nahrávací studia a nemohly poskytnout patřičné technologické zázemí pro vysílání. Roku 1946 bylo rozhodnuto o stavbě nového rozsáhlého objektu, který měl vyrůst na náměstí Míru v místě starého fotbalového hřiště. V architektonické soutěži vyhrál autorský kolektiv ve složení Karel Tausenau, František Hurta a Václav Pavelka. Realizace vítězného návrhu měla proběhnout ve třech etapách. V letech 1947 až 1953 byl vybudován západní trakt, do roku 1956 vyrostlo východní obdélníkové křídlo rozhlasu. Záměr doplnit areál o samostatný koncertní sál se však nikdy neuskutečnil. Roku 1966 byl funkcionalistický komplex obohacen o nové garáže. Rozsáhlý objekt prodělal v minulosti četné dílčí přestavby a úpravy, které však nenarušily jeho původní ráz. Jeho prostory dnes kromě Českého rozhlasu využívá i Plzeňská filharmonie.

Budova se skládá ze dvou částí, východního obdélníkového traktu a západního křídla ve tvaru písmene L, a má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavním cílem architektů bylo důsledné oddělení jednotlivých provozních celků, čímž bylo eliminováno pronikání rušivých zvuků do studií. Areál plzeňské rozhlasové stanice patří k vrcholům poválečného československého funkcionalismu. Nechybí zde takřka žádný z prvků, které jsou pro tento sloh charakteristické; ploché střechy, pobytové terasy, pásová okna, vertikální okenní tabule a keramický obklad fasád. Originální technické řešení dvou nahrávacích studií, která spočívají na železobetonových sloupech a od ostatních částí stavby jsou oddělena dvojitými stěnami a stropy se středovou vrstvou vakua, zajišťuje zvukovou izolaci obou místností a velkou měrou přispívá k dosažení vynikající akustiky.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.