Benešova škola v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1691)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: kubismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Benešova základní škola na plzeňském Jižním předměstí je spolu s přilehlým objektem školky ilustrativním příkladem progresivních tendencí, které v meziválečném období pronikaly do československé architektury a jež se dotkly i podoby a vzhledu budov vzdělávacích institucí.

Historie

Budova Benešovy základní školy v Doudlevecké ulici na plzeňském Jižním předměstí, která nesla mezi lety 1951 a 1990 název škola Dukelských hrdinů, vytváří spolu s přilehlou mateřskou školou ucelený architektonický soubor. Vzdělávací komplex vyrostl na levém břehu řeky Radbuzy mezi lety 1923 a 1925. Byl realizován stavitelem Františkem Holcbecherem podle návrhu, který vypracoval Hanuš Zápal. Bezprostřední okolí obou objektů je okrášleno parkově upravenou zelení s pomníkem vztyčeným na památku obětí Rumburské vzpoury. Špatný technický stav budov, daný nedodržením předepsaných postupů při realizaci železobetonových konstrukcí, vedl ve druhé polovině 20. století až k úvahám o jejich demolici. Místo ní proběhla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let rekonstrukce, která byla v letech 1994 až 1997 následována další opravou. Díky oběma zásahům se podařilo památku zachránit, druhý z nich navíc odstranil některé necitlivé úpravy, které se v průběhu let postupně nakupily, a přiblížil vzhled interiérů původnímu stavu z doby první republiky.

Třípodlažní Benešova základní škola má půdorys ve tvaru písmene L. Vzdělávací instituce se dělila na chlapeckou a dívčí část, jež byly stavebně odděleny. Kromě učeben se v budově zpočátku nacházely dvě ředitelny, dvě sborovny, knihovna a tělocvična. Nedaleká dvoupodlažní školka je ve srovnání s devítiletkou mnohem menší a architektonicky daleko méně výrazná. Z hlediska vnitřní konstrukce se komplex vyznačuje zděnými nosnými zdmi a monolitickými železobetonovými stropy, haly školního objektu jsou zpevněny mohutnými sloupy ze železobetonu. Poměrně strohý exteriér vykazuje vlivy národního stylu, nečetné dekorace prozrazují inspiraci kubismem a art deco. Část interiérů se může pochlubit kazetovými betonovými stropy.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.