Divadelní a dekorační sklad a dílny v Plzni-Jižním předměstí (čp. 330)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: kubismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Kubistická budova, která slouží k uskladnění kostýmů, rekvizit a kulis divadla J. K. Tyla, byla postavena na počátku dvacátých let minulého století podle návrhu architekta Hanuše Zápala.

Historie

Na místě dnešního dekoračního skladu na plzeňském Jižním předměstí stávala od sedmdesátých let 19. století tovární budova, která byla roku 1911 upravena a přizpůsobena k uložení kostýmů, kulis a rekvizit nedalekého Městského divadla. Roku 1922 staré stavení lehlo popelem, vypracováním návrhu moderního, velkoryse pojatého a před případným požárem dobře chráněného nástupce byl pověřen vrchní městský architekt Hanuš Zápal. Ambiciózní projekt byl realizován v letech 1922 a 1923. Od té doby plní hala prakticky nepřetržitě svou funkci až dodnes, přestože systematické zanedbávání údržby po druhé světové válce přivodilo kromě dezolátního stavu i akutní hrozbu zřícení objektu. Riziko bylo zažehnáno menší opravou v sedmdesátých letech. Velká rekonstrukce přišla až roku 2000, o rok později byla pamětihodnost zařazena na seznam nemovitých kulturních památek.

Navenek jednotně a uceleně působící stavba je v interiéru členěna na tři funkčně i konstrukčně oddělené části. Obytné a provozní prostory jsou situovány v patrovém domě se zkosenými nárožími, jenž je kryt sedlovou střechou s vikýři. Uvnitř se nacházejí byt domovníka, divadelní archiv, účtárna i zkušebna činoherního souboru. Prostřední segment komplexu je tvořen dvoupatrovým objektem s železobetonovým skeletem, který ve svém nitru ukrývá truhlárnu, sušárnu a malírnu. Od jihovýchodu uzavírá areál velké třípodlažní skladiště kulis a nábytku, které vyrostlo na místě vyhořelé strojírny. Využívá původního obvodového zdiva, jež bylo doplněno novými železobetonovými stropy. Všechny tři budovy jsou separovány požárními stěnami a železnými dveřmi, jejichž úkolem je zamezit šíření plamenů.

Centrální hala se vyznačuje rozměrnými obdélníkovými okny, mezi nimiž probíhají čtyři dvojice nakoso otočených pilastrů, které nesou kladí s římsou, na něž navazuje nevysoká kupole s lucernou. Parapety oken v prvním patře zdobí divadelní maskarony. Plášť skladu člení lizénové rámce s dekorativními šambránami a nadokenními římsami.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.