Stará synagoga se židovskou školou v Plzni-Jižním předměstí (ve dvoře čp. 80/5)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Nejstarší z novodobých plzeňských synagog byla postavena v letech 1858 a 1859 v novorománském slohu podle návrhu architekta Martina Stelzera, nedávno podstoupila kompletní rekonstrukci.

http://www.zoplzen.cz/ss.html

Historie

Stará plzeňská synagoga se ukrývá ve vnitrobloku mezi ulicemi Smetanovy sady a Americká. Byla vybudována v letech 1858 a 1859 podle návrhu, který vypracoval známý plzeňský architekt Martin Stelzer. Novorománská stavba byla dějištěm pravidelných bohoslužeb pouze do roku 1893, kdy byla zprovozněna nedaleká Velká synagoga. Podobný osud postihl také Pomocnou synagogu, která v sousedství nejstaršího dochovaného plzeňského židovského svatostánku, s nímž byla spojena průchodem, vyrostla roku 1875. Po roce 1893 plnila úlohu židovské školy. Obě sakrální památky byly po druhé světové válce využívány jako skladiště, čímž došlo k jejich závažnému poškození. Zanedbání údržby mělo pro zpustlou Pomocnou synagogu fatální následky. Roku 1997 se propadly střechy a strop, ze stavení zůstaly pouze obvodové zdi. Roku 2002 zde byl zřízen pomník obětem holokaustu s názvem Zahrada vzpomínek, který se skládá ze stovek oblázků se jmény plzeňských židů, kteří zahynuli během nacistické okupace.

Interiér Staré synagogy byl roku 1995 vyklizen, pamětihodnost byla poté příležitostně využívána pro konání koncertů a dalších kulturních akcí. Roku 2001 byly provedeny základní opravy, které měly zamezit další degradaci budovy. Kompletní rekonstrukce exteriérů i vnitřních prostor proběhla v letech 2011 až 2014. Zdařilá obnova vrátila stavbě bývalou krásu a zároveň umožnila, aby byla opět využívána k liturgickým účelům.

Starou synagogu můžeme charakterizovat jako patrový svatostánek obdélníkového půdorysu. Západnímu průčelí vévodí trojúhelníkový štít, fasády jsou členěny lizénami, dlouhými štíhlými okny se segmentovými záklenky a kordonovou římsou. Vstupy jsou lemovány dekorativními ostěními, obvodový plášť zdobí geometrické vlysy. V interiéru se vyjímá aron-ha-kodeš, tedy část mobiliáře, kam se ukládá Tóra. Je doplněn dvěma postranními tordovanými sloupy a kryt dřevěným baldachýnem. Patrová ženská galerie se pyšní terakotovým zábradlím a dřevěnými ornamenty.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.