Kaple sv. Václava na Ústředním hřbitově v Plzni-Doubravce

Plzeň-Doubravka - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Novorománská kaple svatého Václava se nachází na Ústředním městském hřbitově v Plzni – Doubravce, svatyně byla otevřena roku 1902, před devíti lety byla prohlášena nemovitou kulturní památkou.

Historie

Ústřední městský hřbitov v Doubravce je největším plzeňským pohřebištěm. V provozu se nachází od roku 1902, kdy byla také otevřena kaple svatého Václava. Novorománskou svatyni navrhl architekt Josef Farkač. Dobře udržovaná stavba byla roku 2006 prohlášena nemovitou kulturní památkou.

Svatostánek nalezneme v západní části hřbitovního areálu, několik desítek metrů za vstupní branou. Má středovou dispozici, obdélníkovou hlavní loď kolmo přetíná krátký transept. Jižní průčelí je završeno štíhlou hranolovou věží se stanovou střechou. Vstup do kostelíku chrání předsunutá sedlová stříška, která spočívá na třech arkádách nesených pilíři a sloupy. Ústřední chrámový prostor je kryt kupolí s malou lucernou. K hlavní lodi přiléhá trojboce uzavřený presbytář s rovnou zadní stěnou a konkávně prohnutými bočními obvodovými zdmi, k nimž se přimykají dvě sakristie. Chloubou východní i západní strany transeptu jsou dekorativní trojúhelníkové štíty. Fasádu člení výrazné nárožní pilastry a prosklené otvory rozličných tvarů, z nichž nejvíce zaujmou sdružená novorenesanční okna a průčelní rozeta. Nad křížením lodí se vypíná kupolová klenba posazená na pendentivech, důležitou součástí interiéru je kruchta nesená štíhlými sloupy se štukovými rozvilinovými reliéfy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kaple sv. Václava na Ústředním hřbitově v Plzni-DoubravceKaple sv. Václava na Ústředním hřbitově v Plzni-DoubravceKaple sv. Václava na Ústředním hřbitově v Plzni-Doubravce