Historické jádro vsi Bolevec

Plzeň-Bolevec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Soubor unikátních vesnických staveb s Velkým rybníkem připomínajícím boleveckou rybniční síť poukazuje na středověký původ vsi Bolevec nacházející se severně od rodící se Nové Plzně.

Historie

Jádrem urbanistického celku Plzeň-Bolevec je několik desítek venkovských usedlostí soustředěných kolem trojúhelníkovité návsi. Druhotně se zformovalo osídlení též v místech mezi Boleveckou návsí a Velkým rybníkem, této enklávě se začalo říkat Malý Bolevec. Jedná se o soubor převážně klasicistních usedlostí kolem skromného centrálního prostranství.

Pro Bolevec jsou dodnes charakteristické zajímavé venkovské usedlosti, v nichž se odráží různé stavební fáze od pozdního středověku až do novověku. Jedinečné vesnické rysy si Bolevec, na rozdíl od ostatních částí plzeňské aglomerace, dokázal uhájit i ve 2. polovině 20. století, kdy staré venkovské usedlosti v řadě jiných městských částích zmizely pod panelovou zástavbou.

V roce 1995 byl Bolevec prohlášen památkovou zónou lidové architektury.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Historické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi BolevecHistorické jádro vsi Bolevec