Selský dvůr v Bolevci (čp. 1)

Plzeň-Bolevec - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Krásnou ukázkou příměstské lidové architektury je soubor hospodářských budov a obytného stavení v Bolevci evidovaný pod čp. 1.

Historie

Ze severní strany k plzeňskému Severnímu Předměstí přiléhá městská část Bolevec, pro niž je charakteristická vysoká míra dochování staveb původní vesnické zástavby z 19. století. V řadě těchto usedlostí jsou navíc ještě postřehnutelné starší, často pozdně gotické, prvky.

Unikátním reprezentatem těchto typů staveb je rozsáhlý komplex selského dvora čp. 1. Jádro tvoří tradiční trojdílný obytný dům, k němuž však přiléhá dvoupodlažní komora. Vystavěn je z větší části z kamene, avšak nádvorní strana světnice je roubená. Do síně se vstupuje portálem s letopočtem připomínajícím přestavbu v roce 1809. Ve dvoře, do něhož se vchází dvěmi polokruhem zaklenutými bránami, stojí pozoruhodná patrová kamenná sýpka s krovem typu ležaté stolice, která je klasicistního původu.  

Fotografie

Selský dvůr v Bolevci (čp. 1)