Fara v Malesicích (čp. 39)

Malesice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nedaleko kostela sv. Jiří byla z podnětu místního faráře roku 1750 vystavěna barokní fara. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara v Malesicích (čp. 39)