Zámek Malesice (čp. 1)

Malesice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jan Petr Barb z Wachsensteinu postavil na místě středověké malesické tvrze v roce 1730 barokní zámek. Stavbou pověřil proslulého plzeňského architekta Jakuba Augustona.  

Historie

Ves Malesice se nachází 3 km východně od města Touškova. První zmínka o ní pochází z roku 1239, kdy ji držel jakýsi Zdeslav Ratmíř. Od poloviny 14. století pak malesické panství spravoval kladrubský klášter. Za husitských válek, kdy byl klášter rozvrácen, se tu vystřídalo několik majitelů z řad plzeňského měšťanstva. Až na počátku 16. století pak Anna Šafránková z Poutnova poprvé zmiňuje také malesickou tvrz. Zprávy o dalších osudech zdejšího šlechtického sídla však následně na téměř dvě stě let mizí. Až v 1. polovině 18. století nechal tehdejší malesický pán Jan Petr Barbe z Wachsensteinu přestavět tvrz na moderní barokní zámek. Realizace stavby byla svěřena Jakubu Augustonovi, který se pustil do poměrně velkorysé kompozice. Na mírný svah nad vesnici situoval přibližně obdélníkovou budovu, jejíž zadní průčelí bylo uzavřeno třemi stranami osmiúhelníka. V této části se nacházely reprezentativní prostory zámku, jehož střední rizalit zvýrazňoval balkon a průčelní část o patro převýšila boční křídla. Zámek obklopoval rozlehlý park, v němž stojí kostel sv. Jiří.

Po Wachsesteinech získali Malesice Širntyngárové, v 19. století je zdědili Schönbornové a v roce 1917 velkostatek i se zámkem zakoupil Emil Škoda. Po druhé světové válce byl zámek adaptován pro ubytování studentů plzeňské vysoké školy, dnes je v zámku provozována turistická ubytovna.  

Fotografie

Zámek Malesice (čp. 1)Zámek Malesice (čp. 1)Zámek Malesice (čp. 1)Zámek Malesice (čp. 1)Zámek Malesice (čp. 1)