Historické jádro vsi Kyšice

Kyšice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Ves Kyšice, západně od Plzně, proslulá především těžbou železné rudy, hrnčířské hlíny a kaolinů si přesto uchovala i po celé 19. století výrazně zemědělský charakter.  

Historie

Urbanistický vývoj Kyšic byl od počátku výrazně ovlivněn především rozvinutým hornictvím. Hlavním centrem výstavby byla k hlavní silnici přimknutá trojúhelníkovitá náves, v jejíž blízkosti se dochovaly nejvýznamnější stavby lidové architektury. Vesnické památky reprezentují především památkově chráněné hospodářské usedlosti z 19. století vykazující klasicistní rysy. Za pozornost stojí i dochovaná hospodářská stavení, především klasicistní sýpky. Celkové panorama návsi pak dotváří tradiční návesní kaple.

Druhým důležitým centrem výstavby byly dva tovární areály kolem cihelen. I přes velký průmyslový potenciál si Kyšice ponechaly výrazně zemědělský charakter a v 90. letech byly prohlášeny památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.