Hradiště v Hradišti

Hradiště - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Hradiště dostalo svůj název podle halštatského hradiště, jehož pozůstatky výrazně poničila těžba pískovce ve 20. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Hradiště v HradištiHradiště v HradištiHradiště v HradištiHradiště v Hradišti