Kostel sv. Václava ve Žďáru

Žďár - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Václava ve Žďáru dominuje obci i celému okolí. V presbytáři se nacházejí fresky se svatováclavskou legendou z poloviny 14. století. 

Historie

Dominantou vesnice Žďár i celého okolí je gotický kostel sv. Václava ze 14. století, ležící vysoko nad říčním údolím. Jedná se o jednolodní stavbu se západní věží. V kněžišti se dochovala gotická okna s kružbami s motivy trojlistů a čtyřlistů. V lodi jsou mladší polokruhová okna, mezi nimi je zazděn původní gotický vstupní portál. V interiéru je dochován goticky profilovaný vítězný oblouk. Sakristie je renesanční. V 18. století byly provedeny barokní úpravy, v 19. století byl kostel upravován klasicistně.

V presbytáři se nacházejí fresky se svatováclavskou legendou z poloviny 14. století, jež patří mezi nejstarší s touto tematikou na našem území. Malby byly odhaleny až v roce 1932 pod renesanční omítkou a poté došlo k jejich restaurování. Václav je představen jako světec i jako rytíř, zachyceny jsou jeho ctnosti, dobročinné a zbožné skutky, jeho práce na poli a vinici, dále výjevy z vraždy ve Staré Boleslavi. Obdobnou tematiku najdeme rovněž na ostění okna na jižní straně presbytáře, kde je vlevo Václav jako rytíř s kopím a mečem a vpravo vykupující pohanské děti z otroctví.

Ve věži se nacházejí zvony z roku 1607 a 1654. Okolo kostela se rozkládá hřbitov. Objekt, který byl naposledy opravován v 90. letech 20. století, je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.