Kaple sv. Barbory v Seči

Seč - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kaple sv. Barbory se nachází v lese poblíž obce Seč. U kaple vyvěrá léčivý pramen.

Historie

Kapli sv. Barbory najdeme v lese při cestě ze Seče do Chocenického Újezdu. Pochází asi z poloviny 18. století. U kaple vyvěrá léčivý pramen, který nezamrzá ani při velmi nízkých teplotách. Jedná se o menší barokní stavbu s obdélnou lodí a polokruhovým závěrem. Fasáda je členěna pilastry s toskánskými hlavicemi. Vstup je kryt zalamovanou římsou, nad níž je volutový štít s bohatým štukovým dekorem. Okna jsou kasulová. Interiér je valeně zaklenutý a členěný pilastry se štukovou výzdobou. Dlouho byla kaple ve špatném stavu, v současné době je nově opravená. Je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.