Boží muka a socha sv. Judy Tadeáše v Pteníně

Ptenín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V obci Ptenín najdeme barokní sochu sv. Judy Tadeáše a vysoká sloupková boží muka.

Historie

Zděná sloupková boží muka jsou umístěna v Pteníně mezi dvěma vzrostlými javory. Jedná se o vysokou čtyřbokou omítnutou stavbu na čtvercovém soklu. Je ukončena sedlovou stříškou, v horní části jsou čtyři prázdné niky, pod nimi plochá průběžná římsa. Podstavec je betonový.

V obci najdeme také sochu sv. Judy Tadeáše v podživotní velikosti, jež je vročena do roku 1770. Spočívá na mohutném hranolovém soklu. Socha je v kontrapostu, pravou nohu má pokrčenou a nakročenou. Levá ruka je ohnuta v lokti a položena na hrudi, pravá ruka je rovněž ohnuta v lokti a drží desku s obrazem Kristovy tváře. Hlava je lehce zakloněna, pootočena vlevo. Jako materiálu bylo použito pískovce. Jedná se o zlidovělý doklad místní doznívající barokní kamenické tradice.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Boží muka a socha sv. Judy Tadeáše v PteníněBoží muka a socha sv. Judy Tadeáše v Pteníně