Dům historie Přešticka

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Expozice přibližuje řemesla a živnosti charakteristické pro oblast Přešticka a poskytuje zázemí pro výstavy se vztahem k lokální historii a tradicím.

http://www.dumhistorie.cz/

Historie

Ve zrekonstruované budově bývalého krejčovského závodu pod terasou přeštického poutního kostela sídlí instituce, jež se od roku 2000 zabývá dokumentací a prezentací lokální kulturní historie. Vstupní místnost stálé expozice je rekonstrukcí kupeckého krámu z první poloviny 20. století; najdeme zde koloniál, průmyslové zboží, papírnictví a drogerii. V další části jsou představena tradiční řemesla a živnosti provozované na Přešticku na přelomu 19. a 20. století (řeznictví, pekařství). Expozici doplňuje věžní hodinový stroj, model mlýna a kovářský měch, vše funkční s možností vyzkoušení. V muzejním sále a galerii se příležitostně konají tematicky zaměřené historické, výtvarné, fotografické, etnografické, sběratelské aj. výstavy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.