Mariánský sloup a kašna v Přešticích

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na Masarykově náměstí v Přešticích stojí mariánský sloup, po jehož stranách jsou umístěny sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha. Uprostřed náměstí se nachází kašna se sochou sv. Václava.

Historie

Na Masarykově náměstí v Přešticích najdeme mariánský sloup. Na vrcholu je umístěna socha Panny Marie, po stranách sv. Václav a sv. Vojtěch. Na soklu najdeme nápis s letopočtem 1676. Raně barokní dílo nechal vytvořit Adalbert Schramm z Přeštic

Uprostřed náměstí stojí kašna se sochou sv. Václava. Jedná se o žulovou čtvercovou nádrž s okosenými rohy, s vystouplým širokým pruhem obíhajícím po celém obvodu a s profilovanou svrchní římsou. Pozdně barokní kašna byla v roce 1887 doplněna sloupkem s hlavicí, na který byla umístěna plastika v podživotní velikosti. Postava je v kontrapostu, oděna v brnění a plášti, levicí se opírá o štít, pravice třímající praporec je vysunuta vpřed. Na praporci je jetelový kříž. Na každé straně podstavce ústí zaklenuté trubky s tryskající vodou. Kašna je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.