Sídliště Na Skalici u Prádla

Prádlo - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Nedaleko obce Prádlo se rozkládá zalesněný vrch Na Skalici, kde byly nalezeny pozůstatky výšinného sídliště z doby středního eneolitu.

Historie

Asi 1 km jihovýchodně od vsi Prádlo se nachází zalesněný kopec Na Skalici s buližníkovou skálou. Zde můžeme najít zbytky pravěkého výšinného sídliště s romantickou stavbou tzv. poustevny.

V lokalitě bylo odkryto výšinné neopevněné sídliště z doby středního eneolitu. Na vrcholové plošině skalního útvaru nalezl pracovník blovického muzea Karel Škrábek eneolitickou keramiku. Archeologický výzkum byl poté proveden v roce 1976. Artefakty jsou uloženy v Západočeském muzeu v Plzni a v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.   

Na skalnatém výchozu na vrcholu kopce Na Skalici stojí tzv. poustevna, nevelká kamenná stavba kruhového půdorysu. Skalnatý útvar, který posloužil při výstavbě objektu, tady vytváří bizarní tvary. Poustevna byla vybudována pravděpodobně v 18. století pro kratochvíle šlechty. U stavby je jeskyně, dle pověsti sídlo zchudlého šlechtice, později poustevníka Břímoty, jenž se měl setkat se sv. Vojtěchem při jeho putování zdejším krajem.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.