Svatojánské muzeum Nepomuk

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Obnovené muzeum shromažďuje a prezentuje hmotné i písemné památky související s historickou osobností a světeckým kultem Jana Nepomuckého.

http://www.sjmn.cz/

Historie

V přízemí budovy nepomuckého děkanství vznikla moderní muzejní expozice, jež spravuje a prezentuje mimořádnou sbírku uměleckých děl a devocionálií z období 18.-20. století, dokládající rozmanitost a bohatost kultu sv. Jana Nepomuckého. Expozice navazuje na tradici založenou v roce 1930 děkanem P. Janem Strnadem, jehož osobě je také věnována náležitá pozornost. Další exponáty a informační panely přibližují historickou osobnost Jana Nepomuckého a jeho dobu, nepomucenskou legendu či ikonografii. Zájemcům je k dispozici knihovní, archivní a také hudební fond se svatojánskou a obecně církevní tematikou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.