Městské muzeum a galerie Nepomuk

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Nepomucké muzeum nabízí expozice o historii města, malíři A. Němejcovi, zaniklém středověkém klášteře i sestřeleném bombardéru.

http://www.nepomuk.cz/cs/mestske-muzeum-a-galerie

Historie

V objektu bývalé radnice, okresního soudu a školy na horním okraji nepomuckého náměstí sídlí Městské muzeum a galerie, založené v roce 1961. Stálá expozice, instalovaná v roce 1996 a od té doby několikrát aktualizovaná, se zaměřuje na historii města a v jejím rámci lze navštívit rekonstruovanou měšťanskou místnost i selskou jizbu. Některé exponáty zapůjčilo Západočeské muzeum v Plzni (nábytek, kovářské a zámečnické výrobky z 15.-19. století), k vidění je dále sbírka cínu či barokní sochy světců (včetně dřevěných plastik od M. B. Brauna), mezi nimiž zvláštní místo náleží sv. Janu Nepomuckému. Dvě tematické expozice jsou věnovány zaniklému cisterciáckému klášteru Pomuk, který se nacházel na místě dnešní obce Klášter, a americkému bombardéru B-24 Liberator, sestřelenému nedaleko Nepomuka v únoru 1944. Expozice o akademickém malíři Augustinu Němejcovi je umístěna v malířově rodném domě.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.