Historické jádro vsi Lipnice

Lipnice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Půdorys vesnice Lipnice tvoří vzácný typ okrouhlice s téměř kruhovou ústřední návsí. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historie

Půdorys vesnice tvoří vzácný dochovaný typ okrouhlice s téměř kruhovou ústřední návsí. Uprostřed návsi se rozkládá rybník. Návesní frontu tvoří velké štítově orientované usedlosti, většinou v mladší úpravě z konce 19. a 1. poloviny 20. století, jež si ovšem většinou zachovaly tradiční hmoty a vjezdové brány. Dochovalo se rovněž několik starších klasicistních domů, dosud částečně roubených. Zajímavé jsou zvláště usedlosti čp. 7 a eč. 43.

Na rovném hřbetu směřujícím severně od Spáleného Poříčí byla nejprve vyměřena řada pěti usedlostí s půdou dělenou na pásy záhumenic. Poté bylo na západní straně v pravém úhlu postaveno šest dalších usedlostí a půda za nimi byla rozdělena vějířovitě. Na jižní a východní straně bylo vyměřeno po pěti usedlostech a půda byla rozdělena paprsčitě. Takto byla obestavěna rozlehlá náves.

Značný stavební rozvoj vsi nastal v 18. století. Tehdy byly kolem rybníka postaveny obecní domky, kovárna, domky řemeslníků. Po zastavění návsi vznikly tzv. kudličky. Tvar okrouhlice je nejlépe dokumentovatelný z výšky, při procházce obcí není tato zvláštnost příliš patrná. V roce 1995 byla Lipnice vyhlášena jako vesnická památková zóna.   

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.