Státní oblastní archiv v Plzni – pracoviště Klášter u Nepomuka

Klášter - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Archiv
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Státní oblastní archiv v Plzni – pracoviště Klášter u Nepomuka pečuje o písemnosti a další prameny, které dokumentují historický vývoj na území dnešního Plzeňského a Karlovarského kraje.

http://www.soaplzen.cz/nepomuk/kontaktni-informace

Historie

Státní oblastní archiv v Plzni je správním úřadem a organizační jednotkou státu a jako takový je řízen Ministerstvem vnitra. Uchovává a badatelsky zpřístupňuje archiválie, především písemnosti, ale také např. fotografie, mapy, plány aj., které podávají svědectví o historickém vývoji na území bývalého Západočeského kraje, tedy současných krajů Plzeňského a Karlovarského, od středověku až po moderní dobu. Badatelna pracoviště Klášter u Nepomuka, v níž je po objednání možno studovat originální prameny i literaturu z bohatě zásobené příruční knihovny, se nachází v budově bývalé vojenské nemocnice pod Zelenou horou. Na pracovišti jsou uloženy a zpřístupňovány především archivní fondy šlechtických a klášterních velkostatků a také fondy podniků včetně největšího západočeského podniku Škoda.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.