Most v Dobřanech

Dobřany - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Most v Dobřanech je poprvé zmiňován již roku 1585.

Historie

Most v Dobřanech je poprvé zmiňován roku 1585. Jeho jádro může skutečně pocházet z této doby. Doloženy jsou přestavby v letech 1794 a 1872, kdy byla nově postavena západní část mostu. Most má tři nestejné oblouky. Původem byl gotický, poté byl upraven v době baroka a doplněn sochou. Celková oprava proběhla v letech 1993–1995. Roku 1998 byla na most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, a to na místo původní barokní sochy, jež byla zničena za druhé světové války. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Most v DobřanechMost v Dobřanech