Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)

Borovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Lidovou architekturu v obci Borovy představují statky čp. 9 a 31, dále také špýchárky u čp. 6, 10, 35, 46.

Historie

Dokladem lidové architektury jsou v obci Borovy statky čp. 9 a 31, dále také špýchárky u čp. 6, 10, 35 a 46.

Sroubek od čp. 6 je dnes uložen v depozitáři klatovského muzea. U čp. 35 a 46 se dochovaly sýpky. Dále se v obci nachází venkovská usedlost čp. 10 s obytným stavením, špýcharem, seníkem a stodolou. Uvedené objekty jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Do dvora usedlosti čp. 6 vede obloukem zaklenutá brána, vedle ní je umístěna branka pro pěší. Objekt je datován do raného 19. století. K objektu čp. 35 náleží roubený špýchárek s roubenou valenou klenbou. Je opatřen dvěma obdélnými vchody a obílen. Pochází z počátku 19. století. U objektu čp. 46 najdeme drobný roubený a obílený špýchárek. Obdélný vstup uzavírají klasicistní dveře. Stavba pochází z raného 19. století. 

Fotografie

Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)Sýpky v Borovech (u čp. 10, 35, 46)