Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Blovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Archiv
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích pečuje o písemnosti a další prameny, které dokumentují historický vývoj na území jižního Plzeňska.

http://www.soaplzen.cz/soka-pj

Historie

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni. Uchovává a badatelsky zpřístupňuje archiválie, především písemnosti, ale také např. fotografie, mapy, plány aj., které podávají svědectví o historickém vývoji na území okresu Plzeň-jih od středověku až po moderní dobu. Badatelna archivu, v níž je po objednání možno studovat originální prameny i literaturu z bohatě zásobené příruční knihovny, se nachází v účelové novostavbě nedaleko náměstí. Jsou zde uloženy a zpřístupňovány především archivní fondy měst a obcí, škol, far nebo nejrůznějších organizací a spolků nacházejících se a působících na území okresu. Badatelsky nejvyhledávanějšími archiváliemi jsou městské a obecní kroniky.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.