Kostel Proměnění Páně v Žihobcích

Žihobce - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zdobný kostel Proměnění Páně s neobvyklou dispozicí na první pohled poukazuje na svůj moderní původ koncem 19. století, kdy nahradil starší svatyni sv. Martina.

Historie

Navštívíte-li Žihobce, malou obec nedaleko Sušice a Žichovic, zaujme vás na první pohled pseudoslohový kostel Proměnění Páně, který se tyčí na vysoké terase nad prudkým svahem. Svatostánek má netradiční dispozici a výraznou úzkou hranolovou věž. Vystavěn byl v letech 1872 až 1876 na místě starší svatyně. Žihobce, zmiňované již v roce 1360, totiž měly vlastní plebanii, jejímž sídlem byl kostel sv. Martina. Tato původně gotická stavba přestala plnit svou funkci v 19. století, protože nadále nemohla sloužit vzkvétající obci, a tak bylo přistoupeno k výstavbě nového kostela. Starou stavbu dnes připomíná pouze chórová přepážka a boční oltář sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1700. Ostatní vybavení kostela i jeho architektonické řešení jsou novodobé.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Proměnění Páně v ŽihobcíchKostel Proměnění Páně v Žihobcích