Zámek Volšovy (čp. 1)

Volšovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V 16. století ve Volšovech vybudovali renesanční tvrz Kocové z Dobrše a v barokní zámek byla přeměněná až na přelomu 17. a 18. století. Posledním majitelem byl hrabě Chotek.

Historie

Ve zvlněné šumavské krajině, v těsné blízkosti královského města Sušice se nachází ves Volšovy. Roku 1045 ji král Břetislav věnoval břevnovskému klášteru, v jehož správě setrvala až do roku 1541, kdy ji zakoupil Břetislav Švihovský z Rýzmberka. Dominantou obce je dvoukřídlý, původně barokní zámeček, jehož výstavba je připisována Dohalským z Dohalic, kteří přestavěli prvotní středověkou tvrz, poprvé zmiňovanou v souvislosti s Kocovskými z Dobrše v 16. století. V 19. století připadlo zdejší panství Chotkům, díky nimž vyrostl v okolí zámečku veliký park a zahrada. Na počátku 20. století Chotkové darovali volšovské statky českobudějovickým petrinům. Po roce 1950 objekt získaly Státní statky, kvůli kterým zámek do značné míry pozbyl původní výrazně barokní vzhled. Stavba má dnes jednoduchý půdorys ve tvaru písmene „L“, k němuž ze zadní strany přiléhá výstupek zámecké kaple. V přízemních místnostech jsou k vidění valené klenby s výsečemi.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zámek Volšovy (čp. 1)Zámek Volšovy (čp. 1)Zámek Volšovy (čp. 1)Zámek Volšovy (čp. 1)