Venkovské usedlosti ve Velkých Hydčicích (čp. 1, 4, 5)

Velké Hydčice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jádrem hydčické vesnické památkové zóny jsou zděné statky vystavěné v duchu lidového baroka.

Historie

Velké Hydčice byly prohlášeny vesnickou památkovou zónou především z toho důvodu, že se zde dochovalo několik hezkých příkladů zděné vesnické architektury Prácheňska. Za zmínku stojí dům čp. 5 v jihovýchodní části návsi, který se pyšní krásným křídlovým štítem členěným pilastry, průčelí pak doplňuje pásová bosáž. Také patrový dům čp. 4 je architektonicky cenný, a to především díky valbové střeše a zajímavé průjezdní kolně v čele usedlosti. Velmi pěkné jsou také křídlové štíty u domu čp. 67 a u budovy obecního úřadu. Cenné jsou také kamenné, dnes nabílené, stodoly se segmentovými vjezdy a předzahrádky u některých usedlostí.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Velkých Hydčicích (čp. 1, 4, 5)Venkovské usedlosti ve Velkých Hydčicích (čp. 1, 4, 5)Venkovské usedlosti ve Velkých Hydčicích (čp. 1, 4, 5)