Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkých Hydčicích

Velké Hydčice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jedinou sakrální stavbou ve Velkých Hydčicích je malá kaplička z roku 1813 doplněná barokním oltářem z konce 19. století.

Historie

Pěknou dominantou hydčické návsi je kaple sv. Jana Nepomuckého. Menší obdélná sakrální stavba pochází z roku 1813, její hlavní oltář pak z konce 19. století. Objekt obíhá profilovaná korunní římsa, fasádu člení lizénový řád. Okna jsou obdélná, zaklenutá půlkruhem. Hřebeni střechy vévodí šestiboká oplechovaná zvonička s cibulovou stříškou, makovicí a křížem. Drobný štítek nad dveřmi uvádí letopočet dokončení stavby. Do interiéru se vstupuje dvoukřídlými dveřmi. Nad oltářní menzou visí obraz sv. Františka z Assisi a strop zdobí výmalba nebe s hvězdami.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkých Hydčicích