Kostel sv. Klimenta na Práchni u Velkých Hydčic

Velké Hydčice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Raně gotický zděný kostel sv. Klimenta ze 14. století fungoval jako farní kostel v předhradí významného správního centra na Práchni. 

Historie

V blízkosti bývalého hradského centra přemyslovských Čech se nachází gotický kostelík zasvěcený sv. Klimentovi. Založen byl ve 14. století v době, kdy Prácheň patřila Bavorům ze Strakonic. Předpokládá se, že jeho poloha není zcela náhodná, neboť mu zřejmě předcházela starší, dřevěná stavba související ještě s Velkomoravskou říší. Předchůdcem dnešního kostela sv. Klimenta měl být údajně devátý nejstarší svatostánek na území dnešních Čech vysvěcený samotným Metodějem. Kostel měl sloužit nejen hradu Prácheň, ale i stejnojemnné vsi, která jej obklopovala.

Jednolodní stavba je uzavřena pětibokým presbytářem, který je podepřen neodstupňovanými opěrnými pilíři. Hmotu zdí prolamují hrotitá gotická okna. Na severní straně je situována sakristie, na jižní zase předsíňka s barokním, sedlovým portálkem. Kostel byl posléze barokizován, takže interiéru vévodí oltář z doby kolem roku 1700 s obrazem sv. Klimenta z 19. století. Naopak ještě středověkého původu je zajímavá kamenná křtitelnice. Nenápadný kostelík obklopený hřbitovem je dodnes dominantou prácheňského vrchu.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Klimenta na Práchni u Velkých HydčicKostel sv. Klimenta na Práchni u Velkých Hydčic