Kostel sv. Máří Magdalény ve Velharticích

Velhartice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Legendami opředený hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény se nachází nedaleko velhartického hradu. Původní gotickou podobu exteriéru doplňuje převážně historizující mobiliář.

Historie

Jihozápadně od města se na mírném návrší uprostřed polí nachází kostel, jenž je opředen řadou legend. Odlehlé místo i starobylý původ kostela totiž dodnes budí fantazii mnoha lidí a jedna z pověstí, která se k tomuto místu váže, prý dokonce inspirovala Karla Jaromíra Erbena k sepsání Svatební košile.

Hřbitovní kostel sv. Máří Magdaleny byl zasvěcen v roce 1373 Božímu tělu. Velhartičtí jej založili zřejmě kvůli omezenému prostoru v okolí městského farního kostela a předpokládá se, že místo k jeho zbudování nebylo vybráno náhodně, nýbrž prý vyrostl na místě starší svatyně, snad již z doby předkřesťanské. 

 

Kostel je jednolodní s trojboce zakončeným presbytářem. Na gotický původ poukazují nejen jednoduchá okna s lomeným obloukem bez kružeb, ale i opěráky podpírající loď i presbytář. Původně velký chrám bez věže byl v průběhu let několikrát přestavován. Zvláště důležitá byla renovace v 16. století, neboť z této doby pochází předsíň s unikátní diamantovou klenbou. Vzhled kostela také významně ovlivnila přestavba v 19. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Máří Magdalény ve VelharticíchKostel sv. Máří Magdalény ve VelharticíchKostel sv. Máří Magdalény ve Velharticích