Historické jádro městečka Velhartice

Velhartice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Velhartice založené na přelomu 13. a 14. století jako zázemí blízkého velhartického hradu se vyznačují poměrně složitým půdorysným uspořádáním, které poukazuje na pestrý stavební vývoj.

Historie

Páni z Velhartic založili na táhlé ostrožně nad říčkou Ostružnou sídlo, které se později stalo mocným správním centrem rozlehlého panství. Logickým důsledkem významu velhartického hradu bylo i velkorysé založení blízkého městečka, které se rozkládalo v rovinaté krajině necelý kilometr severozápadně od hradu. Centrální prostor náměstí je přibližně obdélný a v jeho severní částí se vypíná monumentální dvouvěžový, původně románský, farní kostel Narození Panny Marie. Kolem tohoto ústředního svatostánku se posléze rozvíjela čilá stavební činnost. Původně gotické měšťanské domy však po roce 1511, kdy většina městečka lehla popelem, nahradily výstavnější renesanční budovy. Již na konci 14. století doplňovala náměstí velhartická škola, která se přestavby dočkala taktéž v 16. století. Z této doby, kdy město zažívalo nebývalý rozmach díky těžbě drahých kovů, pochází i řada staveb v historickém jádře. Poněkud stranou obce, jihozápadním směrem, stojí hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény a v jeho blízkosti židovský hřbitov. Vysoká architektonická hodnota urbanistického celku nejstarší části Velhartic byla oceněna památkovou ochranou na konci 20. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Historické jádro městečka VelharticeHistorické jádro městečka Velhartice