Kostel sv. Václava ve Švihově

Švihov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Na místě staršího gotického farního svatostánku ze 14. století byl po velkém požáru 1744, který kostel do základů zničil, zbudován nový barokní kostel. 

Historie

Na místě dnešního kostela sv. Václava stávala sakrální stavba již ve 14. století. Z této gotické etapy se dodnes dochovalo jen několik prvků, protože původní objekt lehl popelem v roce 1744. Přeživší zdi posloužily jako základ nové stavby, kterou v roce 1746 dokončil F. M. Kaňka. Až do poloviny 80. let 18. století fungoval kostel také jako hřbitovní. Za josefínských reforem však bylo z hygienických důvodů zakázáno pohřbívání uvnitř měst, a tak musel být hřbitov přesunut za hradby.

 

Kostel je jednolodní, obdélný, zakončený úzkým, pětibokým presbytářem s obdélnou sakristií a oratoří na severu. Na západní straně se nad kostelem tyčí hranolová věž s bání. Na nejstarší vývojovou fázi stavby poukazuje gotický portál ze 14. století na severní straně lodi. Jižní stranu kostela pak zdobí barokní sluneční hodiny s obrazem sv. Václava.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.